A projekt bemutatása

A projekt célja:


A Szegedi Tudományegyetemet a hazai és a nemzetközi tudományos élet jelentős szereplőjeként tartja számon a közvélemény. Elismert kutatóhelyként, színvonalas iskolaként, a világ tudományos irányzataival lépést tartó szegedi intézményként. Jelen projekttel célunk, hogy ezt az imázst megtartva, sőt erősítve egészülhessen ki a hazai és nemzetközi közönség fejében kialakult kép a társadalomért tenni akaró és tudó felsőoktatási intézmény képével.

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt feladatának tekinti a tudományos eredmények disszeminációját és a tudománynépszerűsítést. Ennek köszönhetően a pályázat során megvalósítani kívánt tevékenységek köre rendkívül széleskörű, a személyes mentorálás és képzés lehetőségétől a tömegmédiumok adta kommunikációs csatornák kihasználásáig terjed. Jelen pályázatban foglalt fejlesztések révén az SZTE tovább tudja fokozni a disszemináció terén végzett tevékenységét, ezáltal előmozdítva az egyetem, a város, a régió és az egész ország versenyképességének javítását.

A pályázat során a Szegedi Tudományegyetem kutató és szakemberbázisára építve a tudományos eredmények népszerűsítését a társadalmi és gazdasági célcsoportoknak egyaránt megvalósítjuk. Az innováció marketing tevékenységek során a szegedi egyetemről származó, az üzleti életben is hasznosult kutatási eredmények kerülnek bemutatásra. Az SZTE tudásmegosztás program során az internet, közösségi, valamint a print és elektronikus média disszeminációs erejére építve mutatjuk be az egyetem kutatási eredményeit. A tehetséggondozás rendszerének fejlesztése és az OTDK konferenciák megújítása is kiemelt célja a projektnek, melyre remek alkalmat teremt, hogy 2013-ban 4 OTDK szekcióülés is Szegeden kerül lebonyolításra. A tehetséggondozáshoz kapcsolódik a tudományos életpálya, a kutatói életforma népszerűsítése melyet az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjasok közösségépítése, valamint a Nők a tudományban konferencia eredményein keresztül valósítunk meg. A tudománynépszerűsítő rendezvények, tanulmányi versenyek egyben a képzések (különös tekintettel az MTMI képzésekre) népszerűsítésének fejlesztését is szolgálják, melynek során a tervezett számos program közül is kiemelkedik a Szent-Györgyi Albert, az SZTE hajdani rektora Nobel-díj átadásának 75. évfordulója alkalmából útjára indítandó Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny. A program keretében az SZTE és a társadalmi csoportok élő és on-line kapcsolatrendszerének fejlesztése is megvalósul.

 

A projekt tevékenységek bemutatása:


10 projekt kerül megvalósításra a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Szegedi Tudományegyetemen” című pályázat keretében. A következőkben röviden összefoglaljuk a tervezett tevékenységeket, hogy egy átfogó képet követően ismertethessük a tevékenységek és a pályázati konstrukció támogatható tevékenységei közötti összhangot, valamint az egyes programrészek részletes tevékenységeit.

Programkoncepció

(1) MTMI tudománynépszerűsítő programok megújítása

Projekt célja: MTMI képzések vonzerejének fokozása, MTMI pályák iránti középiskolai figyelem felkeltése, megerősítése.

Projekt tartalma: MTMI ismeretszerzés támogatása, középiskolai versenyek fejlesztése; MTMI ismeretek népszerűségének növelése.

(2) SZTE innováció marketing

Projekt célja: a Szegedi Tudományegyetem innovációs tevékenységében résztvevők és az érintettek számára szakmai konzultációs platform létrehozása, tudományos és innovációs eredmények bemutatása, tudománynépszerűsítés

Projekt tartalma: innovációs workshop, PR film, innovációs klub szervezése

(3) SZTE tudásmegosztás

Projekt célja: oktatási és kutatási tevékenységek, az MTMI területeken folyó tevékenységek és eredmények bemutatása, ismertségének növelése

Projekt tartalma: televíziós műsorok és újság mellékletek készítése

(4) SZTE tehetséggondozási program fejlesztése

Projekt célja: a tehetséggondozási program kibővítése, továbbfejlesztése, tehetséges hallgatók tudományos érdeklődésének motiválása.

Projekt tartalma: szereplők közötti együttműködés erősítése: workshopok, szakkollégiumi konferenciák, SZTEhetség magazin, kompetenciafejlesztő tréning.

(5) OTDK rendezvények megújítása

Projekt célja: az OTDK szekciók rendszerének megújítása.

Projekt tartalma: az OTDK szekciók megújítását célzó koncepció kialakítása és pilot rendezvényeken történő tesztelése.

(6) Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny

Projekt célja: A Szent-Györgyi Albert emlékév keretében új, multidiszciplináris tanulmányi verseny megalapítása és lebonyolítása, MTMI képzések vonzerejének fokozása, MTMI pályák iránti középiskolai, hallgatói figyelem felkeltése, megerősítése.

Projekt tartalma: MTMI ismeretszerzés támogatása, középiskolai versenyek fejlesztése; MTMI ismeretek népszerűségének növelése.

(7) Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Klubja – közösségépítés

Projekt célja: a tudományos életpálya népszerűsítése és a kiemelkedő fiatal kutatók együttműködésének fokozása, tehetséggondozásba bevonása.

Projekt tartalma: közösségépítés, adatbázis építés, konferenciaszervezés.

(8) Nők a tudományban

Projekt célja: a tudományos életpálya női résztvevőinek eredményeinek bemutatása,

Projekt tartalma: tudomány- és kutatói életpálya népszerűsítő rendezvény.

(9) Science café

Projekt célja: diákok, hallgatók tudományos érdeklődésének felkeltése, különös tekintettel az MTMI területekre, a tudomány és társadalom párbeszédének elősegítése.

Projekt tartalma: 14 Science Café program lebonyolítása.

(10) ExperiWeb

Projekt célja: MTMI pályák iránti középiskolai, hallgatói figyelem felkeltése, megerősítése közös experimentumokban történő aktív részvétel segítségével.

Projekt tartalma: ExperiWeb online honlap kialakítása, közös experimentumok kivitelezése és eredményeinek megosztása, 4 major és 20 minor konferencia megszervezése

 

Projekt megvalósítás időszaka:


2013. január 01. – 2014. december 31.

A projekt főösszege:143 886 984 Ft
A projekt főösszeg (SZTE): 132 485 844 Ft
Az ExperiWeb projekt összege (DEAK Zrt.): 11 401 140 Ft

Támogatási összeg: 143 886 984 Ft
Támogatási összeg (SZTE): 132 485 844 Ft
Támogatási összeg (DEAK Zrt.): 11 401 140 Ft